• Tentoonstelling – ‘Je bent een kind van je tijd’

  Posted on mei 3, 2013 by in Studio evenementen
  Pinterest

  Studio Jean exposeert van 6 tot 17 Mei in Estec – Noordwijk de tentoonstelling  ”Een kind van je tijd zijn”.

  Jean Elliot en André Kuipers in Studio Jean

  Jean Elliot en André Kuipers in Studio Jean

  Ons leven speelt zich af in een supersonisch hi-tech tijdperk, met een jachtige vierentwintig uurs samenleving. Smartphones, snelwegen, files, social media, magnetrons, shopping centers en drie dimensionale home cinema, bepalen een groot deel van ons dagelijks leven. We ervaren het als normaal, we kunnen ook niet anders, omdat je altijd “een kind van je tijd” bent.

  Het is wel fascinerend om te bedenken dat jij vijftig jaar terug dit heden nooit had kunnen beschrijven of voorspellen. En als je straks vijftig jaar ouder bent zal je met ongeloof en verbazing maar ook met herkenning terug kijken op “jouw tijd”, dus blijf je altijd een “kind van je tijd”. Maar hoe zou het eigenlijk zijn om een ander mens in een ander tijdperk te zijn? Verplaats jezelf eens in een uitvinder of schilder uit de vijftiendeen zeventiende eeuw en vergelijk dat maar eens met een wetenschapper uit de eenentwintigste eeuw. Het zijn werelden van verschil, Da Vinci vijftiende eeuw van de Renaisance, Rembrandt zeventiende (Gouden) Eeuw of André Kuipers eenentwintigste Hi-tech eeuw.

  Jean met Leonardo DaVinci en Andre Kuipers

  In de tijd van Leonardo Da Vinci en Rembrandt geloofden de meeste mensen nog dat de aarde plat was en naar onze maatstaven leefden zij in een primitieve tijd met weinig kennis. Hun wereldbeeld was zeer beperkt en werd voornamelijk door het geloof bepaald. Het waren tijden waarin religie de vooruitgang juist afremde, de weinige uitvindingen of ontdekkingen kwamen vrijwel alleen tot stand door de kennis en het talent van bepaalde personen.

  Leonardo-Davinci-originalLeonardo Da Vinci vijftiende eeuw Leonardo Da Vinci bevond zich in een tijdperk waarin het hoefijzer, de kruiwagen, de handboor en het tandwiel tot de allernieuwste technologische ontwikkelingen behoorden. Da Vinci representeert een zeer primitieve tijd qua techniek en kennis. De man zelf was een groot visionair en was zijn tijd eigenlijk vooruit. Hij was niet alleen een groot wetenschapper maar ook kunstenaar en een vindingrijke uitvinder. Hij ontwierp bijzondere machines waar onder een parachute, een tank en een helikopter. Recentelijk zijn diverse ontwerpen van hem door ingenieurs daadwerkelijk geconstrueerd en de meeste blijken ook te werken. Deels worden die ontwerpen nu ook gebruikt in de ruimtevaart. Leonardo Da Vinci hield veel dingen geheim, want in die tijd werd je al gauw van hekserij beschuldigd. Maar wat als hij toen al openlijk had kunnen experimenteren, waar waren we nu dan geweest, of wat als hij nu had geleefd?

  RembrandtRembrandt zeventiende eeuw
  Rembrandt was niet alleen begaafd en getalenteerd, maar ook vernieuwend. Zijn unieke kennis van het maken van verf, het mengen, maar ook het gebruik van licht en donker maakt hem tot een pionier. Ook het op doek vastleggen van anatomische lessen is baanbrekend werk te noemen. Zeker gezien de primitieve middelen en gebrekkige kennis van zaken die men toen had, een tijdperk zonder elektriciteit en waarin men nog dacht dat de aarde plat was. Toch is het nog maar pas in onze huidige hi-tech tijd, dat we de meeste raadselen en vragen uit die tijd hebben kunnen beantwoorden. Nu pas zijn we in staat om Rembrandt op zijn juiste waarde te kunnen beoordelen, als een groot kunstenaar, maar ook als een pionier van zijn tijd

  Andre KuipersAndre Kuipers eenentwintigste eeuw
  André Kuipers, arts, wetenschapper en astronaut, representeert in deze tentoonstelling de eenentwintigste eeuw. Als onderdeel van het ISS project, vervult hij in zekere zin ook een pioniersrol. We beschikken nu over elektriciteit, atoom technologie en vele soorten kunststof en composiet materialen. We bouwen geavanceerde voertuigen, gebouwen, computers, satellieten, raketten en niet te vergeten het ISS. Een tijdperk van veel technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke doorbraken, die elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. We kunnen Klonen en hebben Higgs Boson aangetoond, we gebruiken synthetische bloedcellen en beschikken over DNA–, NANO–  en Stamcel technologie. Met al deze uitvindingen komt er ook steeds meer behoefte aan kennis op allerlei gebieden, medisch, micro biologie, natuurkunde, astronomie, meteorologie. Het ISS, vervult hier een belangrijke rol in.

  Wanneer we verder reizen in de tijd en terug kijken op de eenentwintigste eeuw, wat zal André ’s pioniersrol zijn voor het ISS? Hij is als wetenschapper, arts en ruimtevaarder een onderdeel van een project waar we later pas van kunnen zien wat het effect is van de techniek en het onderzoek.

  Wat brengt de toekomst
  We zijn een kind van onze tijd. We beschikken over veel kennis die in de loop der tijd door ons vergaard is. Als we terug kijken op de kennis uit de vijftiende eeuw dan vinden we die nu heel primitief. In zes eeuwen hebben we veel ontdekt en ontwikkeld, vooral de laatste honderd jaar. Maar het verschil van de eenentwintigste eeuw tot de zevenentwintigste eeuw zal waarschijnlijk in het kwadraat liggen. De kennis en ontdekkingen in de wetenschap zullen zich waarschijnlijk met een duizelingwekkend tempo opvolgen.

  Stel je voor, we wonen op Mars en onze Moeder Aarde is één groot natuur reservaat geworden waar we op vakantie naar toe gaan in onze eigen SUV raket. Misschien leven we dan in een wereld zonder ziektes en oorlogen. Mensen werken op asteroïden en delven daar grondstoffen en mineralen. Zij teleporteren zich elke dag naar hun bestemmingen. Misschien zijn we dan al cybernetisch en worden we wel driehonderd jaar oud. Waarschijnlijk zien we er dan allemaal uit als jonge goden. Een ding is zeker, we zullen die wereld zeker niet herkennen! Net zoals Leonardo Da Vinci en Rembrandt onze wereld niet zouden herkennen.

  Vandaag lijkt alles te exploderen,wetenschap en techniek ontwikkelen zich met ongekende snelheid en the sky is no longer the limit. Alle vragen lijken nu door de techniek beantwoord te gaan worden, alleen of de mens zelf dit tempo vol kan houden, die vraag zullen we ook zelf moeten beantwoorden.

  Jean ElliotOver de kunstenares Jean Elliot – Studio Jean.
  Jean raakte vorig jaar geïnspireerd door een bezoek aan Estec. Het zien van de technologie en kennis van ruimtevaart zette haar aan het denken. ‘We leven in een vreemde tijd die ik vijftig jaar geleden niet had durven bedenken’. Dit zette haar aan om een tentoonstelling – met een knipoog -op te zetten met de stelling, ‘Hoe zou het zijn om in een andere tijd te leven met de kennis van toen.’ We zijn een kind van onze tijd. Fascinerend om te bedenken hoe Andre Kuipers gedacht zou hebben in de tijd van Leonardo Da Vinci of Rembrandt. En wat voor een arts, wetenschapper of astronaut zou Leonardo Da Vinci zijn geweest. Je kunt er eindeloos over fantaseren.

  Haar werk
  Jean heeft een aparte manier van schilderen dat ze omschrijft als hedendaagse realisme. Ze schildert onder anderen portretten, stil levens en architectuur. Bekijk hier haar portfolio.

  Lessen en workshops
  Naast haar eigen schilderwerk geeft ze les aan een gemêleerde groep leerlingen van diverse nationaliteiten in haar studio in Den Haag, Studio Jean. Bekijk hier meer informatie over de lessen. Of neem een kijkje bij ons in de studio.

  Bekijk hier de tentoonstelling in Mei 2013 in het Atrium van Estec in Noordwijk. 

   

   

  Share and Enjoy